Sisältöön

Osallistumisehdot

INTERSPORTIN MEET AND GREET -ARVONTA

(SAKSA, NORJA, RUOTSI, SUOMI)

 

Osallistuminen arvontaan katsotaan tässä asiakirjassa esitettyjen osallistumisehtojen hyväksymiseksi.

 

Arvontaan osallistuminen tai palkinnon voittaminen ei edellytä oston tekemistä.

 

 1. JÄRJESTÄJÄ

IIC-INTERSPORT International Cooperation GmbH (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Intersport”) ja Fischer Sports GmbH (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”FISCHER”) järjestävät MEET AND GREET -arvonnan.

 

 1. OSALLISTUMISOIKEUS

2.1                 Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias.

2.2       Järjestäjän, INTERSPORTIN ja FISCHERIN, tai Arvonnan toteuttamiseen osallistuvien tahojen ja niiden osakkuusyritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Arvontaan.

2.3       Osallistuja vakuuttaa, että kaikki hänen Arvontaan antamansa tiedot pitävät paikkansa ja ovat oikein.

 

 1. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

3.1       Arvontaan osallistumisaika päättyy eri maissa seuraavasti:

SAKSA:                  31.1.2018 KLO 9.00 GMT

NORJA:                  31.1.2018 KLO 9.00 GMT

RUOTSI:                 31.1.2018 KLO 9.00 GMT

SUOMI:                  31.1.2018 KLO 9.00 GMT

 

3.2       Arvontaan voi osallistua vain verkossa seuraavalla INTERSPORTIN verkkosivulla:

http://www.intersport.com/fischer-meet-and-greet

https://cm.intersport.com/de-fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.no/kampanje/fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.fi/fi/kampanjat/iic/fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.se/fischer-meet-and-greet

 

3.3       Osallistujien on ilmoitettava henkilötietonsa (etu- ja sukunimi, syntymäaika, s-postiosoite, osoite ja asuinmaa) verkkolomakkeella ja lähetettävä ilmoittautumislomake painamalla LÄHETÄ-painiketta.

3.4       Arvontaan voi osallistua vain kerran.

3.5       Osallistuminen Arvontaan on ilmaista eikä edellytä Järjestäjän tuotteen ostamista tai palvelun vastaanottamista. Tuotteen ostaminen tai palvelun vastaanottaminen Järjestäjältä ei vaikuta           voittomahdollisuuksiin.

3.6       Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarkastaa osallistumisehtojen täyttyminen ja vaatia todisteita erityisesti osallistujan iän osalta.

3.7       Osallistumisajan päättymisen jälkeen tehtyjä tai laittomia osallistumisilmoituksia ei hyväksytä.

 

 1. PALKINNOT, PALKINTOJEN ARPOMINEN

4.1       Palkinnot arvotaan kuuden viikon kuluessa osallistumisajan päättymisestä edellä kohdassa 3.1 esitetyn mukaisesti siten, että voittaja valitaan satunnaisesti osallistujien joukosta.

4.2       Palkinto:

            yksi henkilökohtainen Skiletics®-harjoituspäivä yhdessä Fischerin yhteistyökumppaneihin kuuluvan kilpaurheilijan ja neljän muun Arvontaan osallistuneen henkilön kanssa (yhteensä viisi osallistujaa maata kohden) kaikissa arvontamaissa (Saksa, Norja, Ruotsi ja Suomi). Ajasta ja paikasta sovitaan loppuarvonnan jälkeen. Lisäksi voittajat saavat Skiletics®-treenihupparin.

4.3       Järjestäjä valitsee urheilijan sekä harjoituspäivän sisällön oman harkintansa mukaan.

4.4       Palkinto on toimitettava kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana.

4.5       Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostissa kahden viikon kuluessa palkinnon arpomisesta kohdan 4.1 mukaisesti.

4.6       Palkinto annetaan vain voittajalle henkilökohtaisesti. Jos arvottu voittaja ei ota yhteyttä 10 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hänelle lähetetään ilmoitus palkinnosta, oikeus palkintoon peruuntuu. Järjestäjällä on tässä tapauksessa oikeus määrittää toinen voittaja ja myöntää hänelle palkinto alun perin voittajaksi julistetun osallistujan sijasta. Sama pätee silloin, jos voittaja ei ilmoita palkinnon hyväksymisen jälkeen sopivaa päivämäärää harjoituspäiväksi 10 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Järjestäjä pyytää ilmoittamaan sopivan päivämäärän.

4.7       Osallistuja ei voi muuttaa palkintoa rahaksi, vaihtaa sitä muuhun hyödykkeeseen tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

4.8       Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden korvata koko palkinto tai sen osa arvoltaan yhtä suurella tai suuremmalla palkinnolla siinä tapauksessa, jos palkinnon jokin osa ei ole jostain syystä saatavilla. Järjestäjä ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan lippuja tai myöntämään korvaavaa palkintoa tai antamaan minkäänlaista hyvitystä, jos voittaja ei pysty osallistumaan harjoitukseen jostakin syystä (mukaan lukien rajoituksetta tapahtuman peruuntuminen, ylivoimainen este, matkustusrajoitukset tai terveydelliset rajoitukset).

 

 1. VASTUUNVAPAUTUS

5.1       Järjestäjällä on oikeus hylätä tai hyväksyä Arvonnan osallistujat oman harkintansa mukaan, jos osallistujat aiheuttavat häiriöitä ilmoittautumisprosessissa tai Arvonnan toiminnassa tai rikkovat näitä osallistumisehtoja. Järjestäjällä on oikeus vaatia tällaiselta henkilöltä vahingonkorvauksia ja/tai ryhtyä muihin oikeussuojatoimiin.

5.2       Järjestäjä ei vastaa mistä tahansa syystä menetetyistä, vahingoittuneista, vioittuneista, viivästyneistä tai eristetyistä osallistumisilmoituksista eikä osallistumisilmoituksista, joita Järjestäjä ei saa, ellei syynä ole Järjestäjän tai sen agenttien törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti. Järjestäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään teknisistä tai laitteistoon, ohjelmistoon, palvelimeen, verkkosivustoon tai muuhun liittyvistä toimintahäiriöistä tai vahingoista.

5.3       Järjestäjä vapautetaan suurimmassa lain sallimassa määrin vastuusta palkinnoissa havaituista puutteista. Laajuutta ei voi muuttaa takautuvasti.

5.4       Jos tässä asiakirjassa esitetyissä osallistumisehdoissa havaitaan palkinnon arpomisen estävä selvä virhe tai täytäntöönpanokelvoton kohta tai jos sellaiset olosuhteet estävät palkinnon arpomisen, joiden ei voida katsoa olevan Järjestäjän kohtuudella hallittavissa, Järjestäjä ei vastaa tällaisesta syystä aiheutuneesta menetyksestä tai pettymyksestä. Järjestäjä ryhtyy tällaisessa tapauksessa kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin tiedottaakseen osallistujille muutoksista tai peruuntumisista.

5.5       Järjestäjä ei vastaa tai ole korvausvelvollinen menetyksistä, tapaturmista, vammoista, sairauksista, taudeista, kuolemantapauksista, henkilövahingoista, omaisuusvahingoista tai muista vahingoista Skiletics®-harjoituspäivän aikana tai silloin, jos ne liittyvät majoitukseen, kuljetukseen tai muihin palkinnon perusteella käytettyihin palveluihin.

5.6       Järjestäjän vastuulla ei ole huolehtia terveys-, peruutus- tai vastuuvakuutuksesta palkinnon osalta.

 

 1. OSALLISTUJAN OSALLISTUMISSOPIMUS

6.1                 Voittaja hyväksyy sen, että Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan voittajalle korvausta maksamatta ja erikseen lupaa pyytämättä käyttää voittajan nimeä (etunimeä ja sukunimen ensimmäistä kirjainta), asuinpaikan nimeä ja/tai asuinalueen nimeä tai hahmoa Arvonnan voittajan julkistamis- ja mainostarkoituksissa.

6.2       Voittajaa voidaan pyytää osallistumaan ilmaiseksi Järjestäjän mainos- tai myynninedistämistoimintaan. Voittajat suostuvat siihen, että Järjestäjä voi tuottaa tai käyttää kolmatta osapuolta tuottamaan videoita, äänitallenteita, kuvia tai muita myynninedistämismateriaaleja, joissa voittaja esiintyy tai joissa viitataan häneen (jäljempänä ”Materiaali”) Arvonnan voittajan julkistamis-, markkinointi- tai vastaavissa liiketoimintatarkoituksissa.

            Arvonnan osallistuja hyväksyy täten, että Järjestäjä saa ilman korvausta yksinomaisen, kansainvälisen, peruuttamattoman ja rajoittamattoman oikeuden seuraaviin:

 • koko Materiaalin tai sen osan käyttö, uudelleenkäyttö, tallennus, julkaisu, uudelleenjulkaisu, lähetys ja jakelu yhdistetyssä tai muutetussa muodossa painettuna tai elektronisesti tai millä tahansa viestimellä, mukaan lukien Internet, esim. verkkosivut, sosiaaliset verkostot ja muut sosiaaliset viestimet sekä mobiililaitteiden sovellukset tai muut palvelut;
 • koko Materiaalin tai sen osan jäljentäminen, käsittely, kopiointi, muokkaus, siirto, mukautus, yhdistäminen ja muuttaminen, mukaan lukien Materiaalin digitalisointi ja digitaalinen käsittely;
 • Materiaalin käyttö missä tahansa ei-kaupallisessa ja kaupallisessa tarkoituksessa, mukaan lukien rajoituksetta myyntipaikan mainokset, messut, näyttelyt, myyntitapahtumat, festivaalit, kilpailut ja urheilutapahtumat sekä kaikki muu mainos- tai myynninedistämistoiminta Järjestäjän sopivaksi katsomalla tavalla;
 • edellä mainittujen oikeuksien edelleenkäyttöluvan antaminen tai oikeuksien siirtäminen Järjestäjän osakkuusyrityksille ja/tai kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palveluntuottajat, joita Järjestäjä käyttää Arvontaan liittyvien palvelujen tuottamiseen tai edellä mainittujen käyttötarkoitusten mukaisten toimintojen toteuttamiseen.

 

 1. TIETOSUOJA JA YKSITYISYYDEN SUOJA

7.1                 Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilöön. Tiedot voivat liittyä henkilön ominaisuuksiin tai materiaalisiin olosuhteisiin. Kaikki henkilötiedot on suojattava. Järjestäjä on toteuttanut teknisiä ja organisaatioon liittyviä toimia varmistaakseen henkilötietojen suojauksen voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti.

7.2       Arvonnan aikana kerätään seuraavat henkilötiedot: osallistujan etu- ja sukunimi, syntymäaika, asuinmaa, s-postiosoite, osoite, puhelinnumero, vartalon mitat ja jalkineiden koko. Osallistujien henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä: IIC-INTERSPORT International Cooperation GmbH ja Fischer Sports GmbH.

7.3       Osallistujien henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään vain seuraavissa tarkoituksissa: Arvontaan osallistumisen mahdollistaminen, Arvonnan toteuttaminen, palkintojen jakaminen ja uutiskirjeiden lähettäminen (käyttäjän suostumuksella). Voimassa olevia tietosuojalakeja noudatetaan.

7.4       Järjestäjä välittää henkilötietoja vain palveluntuottajille, joita Järjestäjä käyttää Arvonnan toteuttamiseen (jäljempänä ”Tietojenkäsittelijä”) Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella. Tietojenkäsittelijät keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja vain Järjestäjän määrittämissä käyttötarkoituksissa ja ohjeiden mukaisesti. Järjestäjä ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tai käsittele henkilötietoja missään muussa tarkoituksessa. Henkilötiedot voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille, jos laki niin vaatii.

7.5       Kaikilla Arvonnan osallistujilla on oikeus saada tarkastaa ilmaiseksi henkilötiedot, jotka Järjestäjä on hänestä tallentanut, sekä oikeus oikaista tai poistaa tällaiset henkilötiedot tai estää niiden käyttö. Osallistuja voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä Järjestäjälle viestin seuraavaan osoitteeseen:

            [email protected]

 

 1. MUUTA

Tässä esitetyt osallistumisehdot ovat saatavilla verkkosivuilla

http://www.intersport.com/fischer-meet-and-greet

https://cm.intersport.com/de-fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.no/kampanje/fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.fi/fi/kampanjat/iic/fischer-meet-and-greet

https://www.intersport.se/fischer-meet-and-greet

 

Sivulla on myös ilmoittautumislomake. Lähettämällä osallistumisilmoituksen lomakkeella osallistuja sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä sääntöjä.

8.1       Jos osallistuja ei noudata tässä asiakirjassa esitettyjä sääntöjä tai jos osallistuja lähettää epätäydellisen, virheellisen tai vilpillisen osallistumisilmoituksen, hän ei ole oikeutettu voittoon.

8.2       Jos jokin tässä asiakirjassa esitettyjen osallistumisehtojen ehto tai osa todetaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa tai osaa ei sovelleta ja jäljelle jäävät osallistumisehdot jäävät voimaan.